Posted on Apr 21, 2019

Công Ty Dịch Vụ SEO và Đào Tạo SEO Nam Nguyễn

Thẻ title là gì?
Meta title là tiêu đề của một bài viết, sản phẩm, danh mục của một website. Meta title sẽ được hiển thị trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERPs) dưới dạng tiêu đề nhằm mục đích mô tả cho người đọc hiểu nhanh và nhấp vào một website. Thẻ title của một website có thể hiểu đó là một mô tả chính xác và súc tích về nội dung của một trang.
#seonamnguyen #title #titlelagi
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.