Posted on Aug 7, 2018

Công Ty Dịch Vụ SEO và Đào Tạo SEO Nam Nguyễn

Như tiêu đề của bài viết này thì chúng ta đang nói về EAT. Xuất hiện đầu tiên vào năm 2014 trong bản nguyên tác chất lượng tìm kiếm của Google bị rò rỉ. Và gần đây ngày 20/07/2018 Google đã phát hành bản chính thức về nguyên tắc chất lượng trong tìm kiếm thì Google nhấn mạnh mức độ quan trọng của E A T. Vầy E A T mà Google đang nói tới là gì và có tác động tới SEO như thế nào và từ đó cho chúng ta thấy tại sao cần phải tuân thủ nguyên tắc tìm kiếm của Google.
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.