Posted on Jul 9, 2018

Công Ty Dịch Vụ SEO và Đào Tạo SEO Nam Nguyễn

Google đã thông báo trên googleblog rằng họ đang cập nhật một thuật toán tốc độ dành cho kết quả tìm kiếm dành riêng cho mobile và cho biết hiện đang triển khai cho tất cả người dùng.

Như vậy chính thức ngày 09/07 Google sẽ bắt đầu kết hợp thuật toán tốc độ dành riêng cho kết quả tìm kiếm trên mobile như là một yếu tố xếp hạng quan trọng.

Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.