Posted on Aug 1, 2018

Công Ty Dịch Vụ SEO và Đào Tạo SEO Nam Nguyễn

Breadcrumbs là một phần quan trọng trong SEO và góp phần không hề nhỏ giúp thúc đẩy tăng trưởng của website. Nó không chỉ giúp người truy cập biết họ đang ở nơi nào của website mà còn giúp Google nhanh chóng hiểu rõ cấu trúc website. Đó là lý do tại sao Breadcrumbs rất quan trọng trong mọi website.
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.