Posted on Sep 4, 2018

Công Ty Dịch Vụ SEO và Đào Tạo SEO Nam Nguyễn

Một trong các chỉ số mà Google dùng để đánh giá chất lượng của website đó là Bounce Rate – tỷ lệ thoát. Đó là tỷ lệ phần trăm được hiển thị trên Google Analytics và các quản trị viên web dùng để phân tích xem nội dung của trang có thoả mãn mục đích của người dùng hay không.
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.